Prireditve

Večje skupine obiskovalcev prosimo, da o udeležbi na dogodku obvestijo organizatorja, kjer dobijo tudi podrobnejše informacije.

E.g., 06/17/2024
pogled

Pot revitalizacije studeniškega samostana

Pri obnovi in splošnem oživljanju mogočnega spomenika ob vznožju Boča so sodelovale različne inštitucije, od raziskovalnih do izobraževalnih, lokalna in druga društva ter posamezniki. Na srečanju bodo na primeru studeniškega samostana predstavljeni primeri dobrih praks in potencial raznovrstnih sodelovanj in povezovanj pri obnovi in oživljanju kulturnih spomenikov. Pozornost bo namenjena rezultatom dela.
pogled

Grobeljski drevored - Most med občinama Domžale in Mengeš

Sprehodi po Grobeljskem drevoredu so vedno polni posebnih doživetij, ki so jih učenci OŠ Rodica upodobili v likovnih umetnijah, ki bodo razstavljene na tradicionalni razstavi v Knjižnici Domžale v Tednu in Dnevih evropske kulturne dediščine.
pogled

Kulturna dediščina Dobravelj

S pomočjo aplikacije Misija CŠOD bomo spoznavali kulturno dediščino kraja Dobravlje in tipične primorske značilnosti.
pogled

Ostanen - Rimango

Dokumentarec Ostanen - Rimango je bil predstavljen v več lokacijah. Tokrat si ga bomo lahko ogledali v Gorici v Hiši Filma na Travniku. Tema dokumentarca je izseljevanje iz Nadiških dolin in zgornje Terske doline. Dogodek bo v sodelovanju z Narodno in šudijsko knjižnice in Kinoateljejem
pogled

Ostanen - Rimango

V Narodni in študijski knjižnici v Trstu bomo predstavili dokumentarec z naslovom Ostanen-Rimango. Dokumentarec prinaša videointervjuje izseljencev iz Benečije, ki so preživeli del svojega življenja kot izseljenci v raznih krajih sveta.
pogled

KULTURNE POTI ZDRUŽUJEJO: DOMŽALE NEKOČ

V skupnem projektu sta se združili dve organizaciji in pripravili novo kulturno-zgodovinsko pot, ki vključuje deset postaj v centru Domžal s predstavitvijo najpomembnejših pomnikov zgodovine našega mesta.
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE