Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

DEKD in TKD 2024 (28.9.-12.10.2024)

 

POMEMBNO OBVESTILO: rok za prijavo za objavo v tiskani brošuri smo podaljšali na 15. maj 2024.

Temo Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav smo predstavljali na štirih regionalnih srečanjih in na Kulturnem bazarju (objave so na povezavi https://dekd.zvkds.si/sl/dekd/utrinki-s-prireditev).

Pojma kulturna pot ne razumemo v omejenem smislu kot fizično pot, temveč v konceptualnem in splošnejšem pomenu, kot mrežo točk, krajev ali geografskih območij, ki si delijo določeno temo.

V središču teme Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav je misel, da nam lahko naša dediščina v snovni in nesnovni obliki veliko pove o tem, kako so bili narodi, skupnosti in države dolgo povezani in kako so še vedno povezani s skupnimi vrednotami, skupnimi praksami ter željo po ohranjanju in izmenjavi zgodb in z njimi povezane nepremične in premične dediščine, ki sestavljajo našo individualno in kolektivno zgodovino in identiteto.

Sledovi fizičnih poti, ki prečkajo pokrajine in meje, nas opominjajo na to, da so bili ljudje vedno v gibanju in da so ljudstva potovala zaradi raziskovanja, izobraževanja, osvajanja ozemelj, trgovanja, kmetovanja in romanja.

Povezave, ki so pri tem nastale, pogosto temeljijo na naši prepleteni zgodovini; naša stavbna dediščina, muzejski predmeti, umetniška dela, knjižnice, tradicije in obrti pa spominjajo na skupno preteklost in kažejo na medsebojne kulturne vplive. Poti, tako fizične kot tematske, ponujajo priložnosti za povezovanje dediščine in skupnosti.

Nekaj izhodišč za načrtovanje dogodkov in razlaga letošnje celostne grafične podobe.

Arhiv

DEKD in TKD 2023

Več o DEKD in TKD 2023 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2022

Več o DEKD in TKD 2022 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2021

Več o DEKD in TKD 2021 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2020

Več o DEKD in TKD 2020 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2019

Več o DEKD in TKD 2019 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2018

Več o DEKD in TKD 2018 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2017

Več o DEKD in TKD 2017 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2016

Več o DEKD in TKD 2016 si lahko preberete v arhivu.

DEKD v Evropi

Slovenija je bila davnega leta 1991 skupaj še z nekaterimi drugimi evropskimi državami med državami ustanoviteljicami – pobudnicami prireditve DEKD.

Dnevi evropske kulturne dediščine so, kot pove že ime, skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije.

Vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope. Leto 2015 je bilo v evropskem merilu izjemno uspešno, saj se je večina sodelujočih držav poenotila v skupni temi - industrijski dediščini.

Pod okriljem Sveta Evrope so poleg nacionalnih dostopne tudi skupne spletne strani (http://pjp-eu.coe.int/en/web/ehd-jep/home), na katerih so informacije o organizaciji, ciljih, poslanstvu DEKD kot tudi o sodelujočih državah.

Pred leti je nastal interaktivni spletni portal (www.europeanheritagedays.com), na katerem se je med prvimi dvanajstimi državami predstavlja tudi Slovenija. Privlačni spletni napovednik dogodkov, kjer bodo na enem mestu združeni in predstavljeni vsi evropski dogodki, je mnogo več kot le to. Kaže bogastvo in raznolikost evropske dediščine, saj ponuja enako prepoznavnost na evropskem zemljevidu vsem, še tako oddaljenim prizoriščem septembrskih prireditev. 

© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE