Prireditve

Večje skupine obiskovalcev prosimo, da o udeležbi na dogodku obvestijo organizatorja, kjer dobijo tudi podrobnejše informacije.

E.g., 07/22/2024
pogled

Simboli konja v kulturni dediščini Slovenskih Konjic

Dijaki Gimnazije Slovenske Konjice in drugi udeleženci bodo pod mentorstvom mag. Aleksandre Boldin v zgodovinskih delavnicah spoznavali kulturno dediščino Slovenskih Konjic in umetniško ustvarjali pod mentorstvom Doroteje Rušnik Stramšak. Izhodišče delavnice bodo simboli konja v lokalni kulturni dediščini. Likovni izdelki, ki bodo nastali na delavnici, bodo v okviru DEKD 2016 predstavljeni na odprtju razstave 30. septembra 2016 na Gimnaziji Slovenske Konjice.
pogled

Naši posvojeni spomeniki, razstava

Razstava z naslovom Naši posvojeni spomeniki je likovni prikaz spomenikov, ki smo jih posvojili v okviru UNESCO projekta: grobeljskega drevoreda, učne poti ob Mlinščici in Kofutnikove domačije. S fotografijami in slikami ter risbami so se učenci še bolj poglobljeno seznanili s spomeniki, ki predstavljajo našo kulturno dediščino. Dediščina, ki nas obkroža, je tako postala tudi del nas. Bolj ko spoznavamo dediščino okoli nas, bolj ta postane del našega vsakdana in našega sobivanja z njo.
pogled

Vrtec na vrtu

V odraslih in otrocih želimo ozavestiti spoznanje, da je naravno in kulturno okolje, ki nas obdaja, prostor srečevanja ljudi, predmetov, rastlin in živali, ob čemer vzpostavljamo tudi odnos s samim seboj, širimo svoj socialni prostor ter oblikujemo identiteto. Zavedamo se, da je narava ključnega pomena za preživetje človeka, tako kot so se tega zavedali naši dedki in babice, zato smo postali načrtovalci in sooblikovalci okolja, skrbniki vrtičkov in oskrbovanci ter smo s tem ozaveščali soodvisnost narave in človeka.
pogled

KAMNITI PORTALI V ŠMARTNEM PRI LITIJI

Del kulturne dediščine Šmartna pri Litiji so tudi ohranjeni kamniti portali hiš, pa tudi nekateri drugi stavbni elementi (vogalni kamni, pragovi, stopnice ...). Učenci OŠ Šmartno so že v preteklosti raziskovali ta del dediščine, v tem šolskem letu pa delo nadaljujejo učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja. V okviru DEKD bodo učenci vodili krajane po starem jedru kraja ter jim predstavili ohranjene portale in njihove posebnosti. S tem želimo vzbuditi zanimanje za dragocene detajle šmarskih hiš, ki jih pogosto sploh ne opazimo.
pogled

Bogastvo naravne in kulturne dediščine Suhe krajine

Učenci od 1. do 4. razreda bodo skupaj z učitelji, mentorji in sokrajani izvajali delavnice na temo Plesi in igre nekoč (izdelovanje igrač, plesne in rajalne igre, prepevanje ljudskih pesmi, druženje z babicami in dedki ...). Učenci od 5. do 9. razreda pa bodo v okviru jesenskih ekskurzij raziskovali naravne in kulturne spomenike Suhe krajine (Medenov mlin, Zupančev spominski park, sakralne objekte, grad Žužemberk, rimski nagrobnik, muzej železarstva, plavž, ribogojnico, lehnjakove pragove na Krki ...) ter obiskali umetnostnega kovača in se poučili o znanih Suhokranjcih. Sodelovali bomo z različnimi društvi, ki delujejo v naši občini.
pogled

KAK JE NEGDA BILO

V letu 2016 smo se odločili, da posvetimo večjo pozornost ljudskim plesom in rajalnim igram. Sodelovali bomo s folklorno skupino TKD Babinci. Člani tega društva bodo izvedli delavnice, na katerih bomo spoznali delček ljudskega izročila. Na osrednji prireditvi se bodo predstavili otroci in člani društva. Popeljali nas bodo v čas naših prababic in pradedkov. Skupaj s starši bomo pripravili tudi tradicionalne jedi in dobrote, ob katerih se bomo po končani prireditvi še družili.
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE