Prireditve

Raziščimo kočevarsko dediščino

Občina: Semič
Regija: Jugovzhodna Slovenija

Lokacija dogodka:
Šolska ulica1, 8333 Semič

Kontakt za prijave / informacije:
Vlasta Henigsman

Spletna stran:
http://www.osbos.eu/

Organizator:
OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ


Zveza kočevarskih organizacij

Čas dogodka
01. 10. 2024, 8.20 - 12.50
Odpiralni čas: 8.20 - 12.50

Opis dogodka

Na delavnici bodo mladi ob izkušnjah Kočevarjev spoznavali njihovo dediščino. Kočevarji so se ukvarjali s kmetijstvom, gozdarstvom in mlinarstvom ter ohranjali svoj jezik, kulturo in običaje. Danes so vasi v veliki večini že prerasle ruševine, več kot sto vasi ne obstaja več, tu prebiva le nekaj Kočevarjev.

Podrobnejši opis dogodka

Na šoli poskušamo osveščati naše učence o temi, ki je bila v preteklosti zamolčana. Na dnevih dejavnostih se mladi seznanijo z vprašanji strpnosti in sodelovanja, človekovih pravic, demokracije, migracije, identitete. Seznanimo jih z vprašanji, kot so predsodki, stereotipi in diskriminacija na osnovi jezika ali kulture v povezavi z različnimi kulturami in sprejemanjem drugačnosti. Devetošolci spoznavajo kulturo in življenje Kočevarjev, spečejo korenčkovo pecivo po receptu kočevarskih gospodinj ter se učijo kočevarskih plesov in pesmi.

Starostne skupine
Osnovna šola - 3. triada

Dostopnost
Dostopno za slepe in slabovidne
Dostopno za gluhe in naglušne
Dostopno za gibalno ovirane
Dostopno za intelektualno ovirane osebe

© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE