VODNI STOLP MARIBOR

VODNI STOLP

Vodni stolp, jugovzhodni obrambni stolp nekdanjega mestnega obzidja, je bil zgrajen okoli leta 1555, z veznim obzidjem so ga povezali s starejšim Židovskim stolpom. Dela so izvedli italijanski in domači gradbeni mojstri v okviru modernizacije obzidja in utrditve mesta. Denar so prispevale štajerske dežele, saj je bil Maribor pomembna strateška postojanka.

Vodni stolp ima značilno obrambno arhitekturo peterokotnega tlorisa, s fasado in strelnimi linami ter stožčasto streho. V svoji zgodovini je bil dolgo prepuščen propadanju in nevzdrževanju. Maribor je leta 1782 izgubil status deželne utrdbe in s tem obveznost vzdrževanja obzidja z utrdbami, leta 1945 je bil stolp v bombardiranju mesta poškodovan in je razpokal. 


Vodni stolp Maribor, 1960. Fototeka  ZVKDS OE MB

Leta 1967 je zelo malo manjkalo, da bi ga za vedno izgubili, saj je bil zaradi dviga reke Drave (posledica zajezitev oz. gradnje hidroelektrarn) ogrožen celotni Lent (predel na levi strani Drave). Vodni stolp so rešili z izjemnim gradbenim podvigom. Okoli 1500 ton težek stolp so horizontalno spodrezali in ga s pomočjo hidravličnih dvigal dvignili za 2,60 m. Originalne kamnite zidove so podbetonirali. Načrte in izračune za dvig Vodnega stolpa je ob podpori Zavoda za spomeniško varstvo Maribor pripravil višji gradbeni tehnik Jože Požauko iz Maribora.


Vodni stolp Maribor, 1967. Fototeka  ZVKDS OE MB


Dvig Vodnega stolpa, 1967-1968. Fototeka ZVKDS OE MB


Dvig Vodnega stolpa, 1967-1968. Fototeka ZVKDS OE MB

Dela pri Vodnem stolpu so trajala od 21. decembra 1967 do 19. julija 1968. Izvedlo jih je gradbeno podjetje Tehnogradnje Maribor, takrat renomirano podjetje za gradnjo hidroelektrarn, mostov in različnih drugih objektov. Zanimiv je še podatek o času, porabljenem za vsa dela, in o delovni sili, ki je sodelovala pri izvedbi. V gradbenem dnevniku je vpisanih 160 delovnih dni, v povprečju pa je delalo 16 ljudi na dan. Ta ​ ​podatek je impozanten še danes. V notranjščini Vodnega stolpa so morali leta 1967 podreti kapaste opečne oboke (naredili pa so natančne posnetke stanja in izrise).

Leta 1985 so pod nadzorom konservatorja Janeza Mikuža začeli oboke ponovno graditi po metodi kopije in leta 1986 so to obnovo dokončali. Danes sta v Vodnem stolpu vinoteka in prostor za manjše priložnostne razstave.  


Pogled na jugozahodno bastijo, imenovano Benetke, ki je v naravi ne moremo več videti. V ozadju je Sodni tolp. Fototeka  ZVKDS OE MB 

Jugozahodna obdravska bastija, imenovana Benetke, ki je bila zgrajena v istem času kot Vodni stolp, pa je bila zaradi dviga reke Drave porušena in za vedno izgubljena. Danes nanjo spominja samo tlorisni zidec na obrežju reke.

Spomeniški službi in izjemni volji posameznikov se je posrečilo rešiti Vodni in Sodni stolp ter mestno obzidje ob minoritskem samostanu.


Dvignjen Vodni stolp Maribor, 2012. Fototeka  ZVKDS OE MB

Več slikovnega materiala in opisov je v  Vodni stolp, (po)dvig PP predstavitev

Priporočamo ogled kratkega dokumentarnega filma Po poteh mariborskega obzidja  FILM

LAHKIH NOG PO MARIBORSKEM OBZIDJU NAOKROG

Pripravili smo družabno igro LAHKIH NOG PO MARIBORSKEM OBZIDJU NAOKROG, ki jo izdelate sami.

Družabna igra nas na igriv in družaben način popelje po mariborskem obzidju, obenem pa spodbuja radovednost. Za igro sta potrebna vsaj dva igralca, lahko pa jih po obzidju potuje tudi več. Cilj igre je čim hitreje skleniti krog po obzidju in pridobiti nova znanja. Pot se začne pri Vodnem stolpu in se tam tudi zaključi.

NAVODILA ZA IZDELAVO IGRE

Igralno ploskev natisnete na večji format (A3) in jo nalepite na trdno podlago. igralna plošča

Pripravljena je variata za A4 tiskalnike list 1 in list 2, ki ju nato nalepite na trdno podlago ali pa ju v sredini zlepite z lepilnim trakom.

Za igranje je potrebno izdelati igralni kocki. kocka številke in kocka akcijska polja

Kocki lahko natisnete na debelejši ali navaden papir, ju po polnih linijah izrežete, črtkane dele pa prepognete in zalepite ter tako sestavite kocki.

Igralne figure za premikanje po igralni plošči izdelajte sami.  Z različnimi barvami pobarvajte kamenčke ali lesene kocke.

Kartice z gesli natisnete in izrežete. Pripravljene so prazne kartice, na katere lahko vsak izmed igralcev doda geslo. kartice z gesli

Novo geslo mora biti beseda, ki jo najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika slovar SSKJ

PRAVILA IGRE

Pred pričetkom igranja sestavite ekipe. Za igro sta potrebna vsaj dva igralca, ki sta vsak zase ekipa. Če po obzidju potuje več igralcev, je igra zanimivejša. Vsaka ekipa izbere figurico določene barve in jo postavi na začetno polje  - Vodni stolp. Premešajte kartice z gesli in jih razdelite na kupček ob igralni podlagi. Pripraviti tudi papir in pisalo, saj nekatere naloge zahtevajo risanje.

Pravila družabne igre so podrobno zapisana in opremljena z QR kodami izbranih spomenikov navodila in razlaga ilustracij in simbolov_dodane qr kode

Veliko zabave pri spoznavanju zgodovine mariborskega obzidja in njegovih utrdb.

Namig: Predlagam obisk in sprehod po mestu, da začutite utrip preteklosti, pomešan z življenjem v sedanjosti. Povežite se z nami, lahko se dogovorimo za vodeni sprehod.

"V enaindvajsetih dneh smo stolp dvignili za dva metra. Nekaj tistih, ki so mi govorili, da so papeži, če bom jaz ta stolp kdaj dvignil, se mi je kasneje prišlo opravičit." Jože Požauko

Želim izvedeti več …

Priporočena literatura:

Sabina Lešnik, Vodni stolp v Mariboru in gradnja elektrarn na Dravi: 50 let od dviga Vodnega stolpa leta 1968: spominski zbornik, ZBORNIK

Dr. Igor Sapač, Mariborski srednjeveški obrambni sistem, znanstvenoteoretični in projektni elaborat,  ELABORAT

Register nepremične kulturne dediščine, REGISTER 

Eheritage,  digitalne vsebine kulturne dediščine Slovenije, EHERITAGE

Regijski portal Kamra, digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin, KAMRA

 

Kolofon

Sklop VODNI STOLP

Urednica: Milena Antonić milena.antonic@zvkds.si

Didaktični sklop: Milena Antonić in Barbara Lečnik

Lektura: Nuša Mastnak

Avtorji fotografij: fototeka ZVKDS OE MB, iz zbirke fotografij in razglednic v Pokrajinskem arhivu Maribor, spletni portal Kamra (www.kamra.si)

Maribor, 2021

© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE