Kamnoseštvo v Šoštanju

Na dogodku "Kamnoseštvo v Šoštanju" smo se predstavili na Glavnem trgu pod Šoštanjskim gradom. Predstavitev je zajemala celoten proces kamnoseškega ustvarjanja. Dijaki izobraževalnega programa gradbeni tehnik so predstavili izris skice in risanje po modelu ter ustvarili arhitekturni načrt v AutoCad programu. Načrt je zajemal vse podatke, ki jih kamnosek potrebuje za prenos modela oz. ideje na kamen (obris, tlorisi z merami, prerezi in podoba izdelka). Na prizorišču dogajanja pa so nato štirje dijaki 2. letnika kamnoseškega programa izdelovali izdelek. Našemu vabilu na ogled so se odzvali: Vrtec Šoštanj, Osnovne šole OŠ, Šolski center Velenje, vključno z oddelkom umetniške gimnazije, katere dijaki že imajo izkušnjo s kamnoseštvom. V Šoštanju so nas, poleg prijetnih in radovednih domačinov, obiskali tudi: vodstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje, direktor Marmor Sežana in tudi lokalni kamnoseki. Poseben obisk pa nam je namenil tudi župan Občine Šoštanj, Boris Goličnik. Občina Šoštanj se je izkazala za odlično gostiteljico, za kar smo ji zelo hvaležni. V znak pozornosti in zahvale smo županu podarili izklesan grb Občine Šoštanj. Grb že krasni županovo pisarno. Prenos tovrstnih znanj odpira veliko možnosti za sodelovanja, ohranjanja tradicije in dediščine. Šoštanj je že od nekdaj bil močno povezan s kamnom. Zaradi nekoč aktivnega ognjenika - Smrekovca, se je del tal oblikoval v kamnito strukturo sedimentnih kamnin. Med njimi najdemo tudi značilen zeleni tuf, ki so ga nekoč uporabljali predvsem za arhitekturne elemente - vhodne portale, okenske in vratne okvirje. Še danes najdemo precej zapuščenih kamnolomov v okolici Šoštanja, ki pa so lahko izziv za prihodnjo zgodbo, saj skozi učni program na SGGOŠ.StG vzpodbujamo dijake k uporabi slovenskih avtohtonih materialov v gradbeništvu in arhitekturi.

 
Kamnoseštvo v ŠoštanjuKamnoseštvo v ŠoštanjuKamnoseštvo v ŠoštanjuKamnoseštvo v ŠoštanjuKamnoseštvo v ŠoštanjuKamnoseštvo v Šoštanju
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE