Naj (o)živijo lutke

Letos smo pri ZND Prebold v okviru 33. dni evropske kulturne dediščine in 11. tedna kulturne dediščine, ki potekajo med 23. 9. in 7. 10. 2023 pod naslovom Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici, izvedli prireditev na temo ohranjanje kulturne dediščine v soboto, 23. septembra. Odločili smo se za osvetlitev zgodovine preboldskega lutkarstva (marionete), in sicer s prireditvijo Naj (o)živijo lutke v prostorih Muzejske zbirke Prebold skozi čas. Uspeli smo obnoviti del ohranjenih lutk in marionet, ki so poprej že bile del stalne zbirke Prebold skozi čas, pri tem je ključno vlogo igrala pomoč akademskega kiparja Jožeta Lašiča. V sodelovanju z Dušanom Košutnikom nam je uspelo osvetliti začetke lutkarstva v Preboldu v drugi polovici tridesetih let 20. stoletja, ko je vlogo iniciatorja in mentorja lutkarjev v Sv. Pavlu pri Preboldu igral njegov oče Silvo (Silvester) Košutnik kot učitelj na osnovni šoli. Za obdobje po drugi svetovni vojni smo medse povabili člane povojnega lutkarskega ansambla, med drugimi: Ido Ocvirk, Ervina Fritza, Jožeta Rogla in še nekatere druge. V goste pa smo povabili tudi predstavnici društva Marionetno gledališče Jurček iz Hrastnika in sicer Špelo in Jerico Ulaga, ki sta nam predstavili posebnosti rokovanja s klasičnimi marionetami, zanimivosti iz procesa njihove izdelave in orisali zgodovino hrastniških marionet - ki jih je v Hrastnik prav tako zanesel Silvo Košutnik, le da po drugi svetovni vojni. Pri tem sta na ogled prinesli originalni glavi marionet, ki naj bi ju izdelal Lojze Lavrič, isti kipar, ki je po naročilu izdelal velik del preboldskih predvojnih marionet.

 
Naj (o)živijo lutkeNaj (o)živijo lutkeNaj (o)živijo lutkeNaj (o)živijo lutkeNaj (o)živijo lutkeNaj (o)živijo lutkeNaj (o)živijo lutke
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE