Naj preteklost obogati sedanjost

V soboto, 23. 9. 2023, je v Beltincih potekala otvoritvena slovesnost 33. Dnevov evropske kulturne dediščine in 11. Dnevov kulturne dediščine v organizaciji Občine Beltinci in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dejavnosti so potekale od 23. 9. do 7. 10. 2023. Gibanje v Evropi poteka od leta 1985, pod okriljem Sveta Evrope in Evropske unije se je razširila po vsej Evropi, v Sloveniji je postalo gibanje. Po vsej Sloveniji so je zgodilo več kot 450 dogodkov na 170 prizoriščih. V preteklih letih je na podobnih prireditvah sodelovalo 25.000 otrok in 1500 mentorjev. V Pomurju je bilo prazniku kulturne dediščine, ki letos poteka pod geslom: REDKA IN DRAGOCENA ZNANJA, SPRETNOSTI IN POKLICI, namenjenih 70 dogodkov. In prav zato, ker je bila otvoritvena slovesnost v Beltincih, se je aktivno v veliko dogodkov vključila naša šola. 23. 9. 2023 smo v Beltincih pripravili stojnico, na kateri smo predstavili tipične predmete starih obrti. 45 naših folklornikov Veselih Markov pa je skupaj z učitelji nastopilo na popoldanski otvoritveni slovesnosti. V programu, ki smo ga poimenovali "DELO V PRETEKLOSTI SKOZI OTROŠKE OČI", smo predstavili številne obrti (lončarstvo, predenje, tkanje, čevljarstvo, kovaštvo, vrvarstvo, pletenje iz slame, šib in bilja, izdelovanje rož in pantlikov iz krep papirja, ciglarstvo, büjraštvo, sodarstvo ... vse to pa prepletli s prekmursko ljudsko glasbo, plesi, ki so povezani z delom v preteklosti, izštevankami in otroškimi ljudskimi pesmimi. Dejavnosti, ki so se odvijale 2. 10. 2023 za razredno stopnjo in 3. 10. 2023 za predmetno stopnjo, smo poimenovali s sloganom: "NAJ PRETEKLOST OBOGATI SEDANJOST". V teh dneh se je na šoli srečevala in sodelovala mladost, razigranost, radovednost z zrelostjo in izkušnjami z željo posredovati stara znanja. Sodelovali so vsi učenci naše šole, vseh je letos 598, vsi zaposleni in več kot 50 gostov - gospe in gospodje, ki tako srčno in zavzeto ohranjajo kulturno dediščino in jo prenašajo na mlajše rodove, kajti dobro bi bilo, da bi se mladi rodovi zavedali, da "rastejo iz korenin" in prevzeli vsaj nekaj vrednot naših prednikov. Pridružili so se nam tudi malčki iz Vrtca Beltinci, enoti Bibe in Sodček. Učenci so bili razdeljeni v številne delavnice: lüjpali smo bučno sebe, lüjpali in luščili koruzo, stiskali jabolčni sok, videli, kako se izdelujejo korita iz lesa, opazovali, kako se plete košare iz šibja in se tudi malo preizkušali z delom, spoznavali stara kolesa, njihov namen uporabe, se vozili z njimi, izdelovali izdelke iz bilja, slame in krep papirja, spoznali, kako je potekala poroka v preteklosti - predvsem pa o šopkih, venčkih ... ki so se uporabljali v ta namen, učenci so barvali volno z naravnimi barvili, pekli in kuhali tako kot babice, barvali remenke v tehniki batik, spoznali, kako so naši predniki posejali lan, prišli do lanenega platna in oblačil ... Obiskali smo: Plečnikovo cerkev v Bogojini, domačijo Štefana Kovača Marka in Ancovo galerijo v Nedelici, Čevljarski muzej v Turnišču, Kupinarski muzej v Renkovcih, Čevljarski muzej in vago v Beltincih - Lizika Zadravec, Kovačnico Slavic v Beltincih, Lončarstvo Bojnec v Filovcih, brod na Sr. Bistrici, Büjraški muzej, Kovaški in kolarski muzej g. Horvat v Razkrižju, Dimnikarski in Čevljarski muzej na Šafarskem, obiskali ulično razstavo starih obrti v beltinskem parku, Ledenico v Beltincih, grobnico beltinskih grofov v cerkvi ... Vsak učenec je sodeloval po svojih sposobnostih in starosti primerno. 2. 10. in 3. 10. 2023 smo tudi malice in kosila prilagodili preteklosti. Za učence I. triade smo izdelali učne liste. Imeli smo 37 delavnic, na katerih je sodelovalo več kot 50 zunanjih sodelavcev. Z nami so sodelovali: KUD Melinci, KD Marko, KUD Lipa - g. Aleš Balažic, g. Miki Smej, g. Venčeslav Smodiš, g. Janez Horvat, družini Smodiš in Žižek iz Lipovec, Jakob Sraka, Društvo starodobnikov in ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci, LU Murska Sobota - študijski krožek Lipovci - pletenje iz šibja, Sodarstvo Küzma Gančani, družina Sraka iz Beltinec, Skupina Lan Ižakovci, Župnijski urad Beltinci, Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava Magyar, ZTKŠ - Jožica Slavinec, Vrtec Beltinci - enota Sodček Gančani, ZRP Pomelaj Mala Polana, TD Sodar Gančani, družina Pozderec-Hosič. Iskrena hvala vsem! Veseli smo oz. bomo, če bodo naši učenci ponotranjili dogodke, ki so jih doživeli, in se navdušili za ohranjanje kulturne dediščine. Potem smo naredili veliko. Jelka Breznik

 
Naj preteklost obogati sedanjostNaj preteklost obogati sedanjostNaj preteklost obogati sedanjostNaj preteklost obogati sedanjostNaj preteklost obogati sedanjostNaj preteklost obogati sedanjostNaj preteklost obogati sedanjost
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE