Stara šola št.1 - razstava panojev

Zgodovinski pregled vsebine najstarejše šole na Pivškem zgovorno pričajo o povezovanju in mreženju preprostih ljudi od 1840 do ukinitve šole. Dejstva, ki so botrovala postavitvi šol in dejstva za ukinitev šole so bila odvisna od posameznikov na vasi. Panoji so stalna in potujoča razstava, zato so na ogled vedno na voljo. Ker je na to opozarjala, a ne bila slišana bivša učiteljica, Vida Marinčič, je razstava posvečena njej, ki je v začetkih raziskovanja tudi sodelovala v študijskem krožku, s svojo snaho, naslednico v poučevanju na tej šoli. Kontakt: Marjeta Marinčič.

Stara šola št.1 - razstava panojev
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE