Z znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnost

V letošnjem letu smo na OŠ Loče s podružnicama Jernej in Žiče sodelovali v projektu Dnevi evropske kulturne dediščine »Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici«. Projekt smo izvajali od 25. septembra do 6. oktobra in je potekal v obliki različnih medgeneracijskih delavnic, z zbiranjem starih predmetov, terenskimi ogledi, ustvarjalnimi delavnicami in ogledi izobraževalnih ppt o kulturni dediščini in redkih rokodelskih znanjih. Osredotočili smo se na dragocena znanja pletarstva, kovaštva, lončarstva, zeliščarstva in čebelarstva, ki so bila v lokalnem okolju najbolj zastopana in se uspešno ohranjajo. K sodelovanju smo povabili lokalne nosilce obrtnih dejavnosti in dragocenih znanj (pletarstvo Kalšek - Podkrajšek, Umetnostno kovaštvo Kokotec, Zeliščni vrt Majnika iz Žič, čebelarja, Hiša dediščine Mlače, lončarko Živo Zupanc Buser, TD Žička Gorca, kmetija Črešnar), ki so nam omogočili neposreden vpogled v rokodelsko dejavnost, njihove izdelke, etnološke zbirke in zeliščni vrt. Ustvarjalne in izobraževalne delavnice s terenskimi ogledi so bili razporejeni skozi projekt, z izvedbo osrednjega tehniškega dne, v sredo 4. oktobra od 1.- 9. r., na katerem so potekale: likovna, pekovska, čebelarska, etnološka, lončarska, zeliščarska, kovaška, pletarska, mizarska, delavnica kvačkanja). Lončarska, zeliščarska in delavnice na predmetni stopnji so se odvijale medgeneracijsko ter so omogočale prenos znanj in spretnosti med učenci. V delavnicah so nastali čudoviti in uporabni izdelki ter jedi (preproste lutke iz naravnih materialov, glinene skodelice, okrasni lončki iz das mase, pletene košarice, poslikane panjske končnice, okrasni zaboji iz lesa, kovaški izdelki, domači rezanci, zeliščnimi namazi, medenjaki, ocvirkovka, ročno napisani recepti lokalnih jedi, kvačkane zapestnice,.). Učenci so ob tem pridobivali dragocene doživljajske izkušnje (oblikovanje z lončarskim vretenom, kovaškim orodjem, etnološki ogledi s peko), uporabna vseživljenjska znanja, oživljali stare ročne spretnosti, medsebojno sodelovali in se povezovali, prebujali zanimanje do dediščine prednikov in lokalnega okolja. Zaznali so, da je dediščina rezultat ustvarjanja ljudi v nekem obdobju; njihovih sočasnih izkušenj, zanimanja in življenjskih potreb. Ob zaključku smo pripravili razstavo izdelkov v razredih in v avli šole. Ponosni in veseli smo, da živimo v okolju s tako pestro in dobro ohranjeno kulturno dediščino, ki je ključna za raznolikost in kvaliteto našega življenja.

Z znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnostZ znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnostZ znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnostZ znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnostZ znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnostZ znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnostZ znanji prednikov v lepšo in boljšo sedanjost ter trajnostno prihodnost
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE