Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

DEKD in TKD 2019 (28. 9.–12. 10. 2019)

Dediščina # umetnost # razvedrilo

Namen teme je prikazati mnogo vidikov tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana, pa naj gre za to, da se pokažemo v luči ustvarjalca, poznavalca, varuha, igralca ali obiskovalca. Tema obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne parke, ples, praznovanja, festivale, igre, branje, glasbo, fotografijo, radio, televizijo, gledališče, turizem in šport. To bo priložnost za raziskovanje zgodovine vseh s tem povezanih objektov in predmetov. Hkrati pa nas bo zanimala tudi dediščina, ki je prisotna v vseh teh oblikah sprostitve danes.

Več o temi in pristopih kako dediščino predstavljati različnim ciljnim skupinam, je bilo predstavljeno na uvodnem srečanju (več na tej povezavi).

Vabimo vas k ogledu dveh oddaj o letošnjih DEKD in TKD, ki sta dosegljivi v arhivu RTV Slovenija:
Dnevi evropske kulturne dediščine: Dediščina#umetnost#razvedrilo https://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174648410
S-prehodi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/s-prehodi/174649718

Slovenija v 2. in 36. minuti predvajanja dokumentarnega filma Evropa: skupna dediščina, ki je nastal v produkciji Sveta Evrope, kjer se poklonijo dinamični mreži nacionalnih koordinatorjev in projektnim vodjem dediščinskih skupnosti.
Prav tako se zahvaljujejo tisočim lokalnim koordinatorjem in prostovoljcem po vsej Evropi, ki svoj čas namenjajo pripravi Dnevov evropske kulturne dediščine! ❤
Celoten video si oglejte na Youtube youtu.be/xqh5uWXsE6k

© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE