Regionalno srečanje v Kulturnem centru Semič

Četrto v nizu regionalnih srečanj DEKD in TKD 2024 je potekalo v Kulturnem centru Semič.

Program je obsegal:

Nataša Gorenc, ZVKDS: Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), Teden kulturne dediščine (TKD) in letošnja tema Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav

Milena Antonić, ZVKDS, Območna enota Maribor: Pregled kulturnih poti in napotki za načrtovanje dogodkov

Boris Grabrijan, Krajinski park Kolpa: Sožitje narave in kulture v Krajinskem parku Kolpa

Tina Britovšek, ZVDKS, Območna enota Novo mesto: Tematske poti kot priložnost za povezovanje, izobraževanje in raziskovanje

Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič: Preplet kulture, turizma in dediščine za vse generacije

Alja Bukovec Malnarič, Enota vrtec Sonček Semič: Dediščina v rokah najmlajših

Nevenka Malnarič Brulc, Gimnazija Novo mesto: Dediščina v rokah mladih

Vse skupaj pa je nagovoril Iztok Premrov, umetnostni zgodovinar, likovni kritik in novinar.

Prijeten, bogat, zanimiv in predvsem idej poln dan smo zaključili z ogledom Muzejske hiše Semič. Muzejska hiša Semič je sodobno zasnovan objekt, ki na domiseln način združuje kulturno dediščino Semiča in naravne danosti celotne Bele krajine. Obsega tri zbirke: Center narave Bele krajine, Semič v dvajsetih slikah in  Vinogradniško zbirko.

 

Fotografije: https://www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine

Foto: arhiv KC Semič

© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE