Prireditve

Večje skupine obiskovalcev prosimo, da o udeležbi na dogodku obvestijo organizatorja, kjer dobijo tudi podrobnejše informacije.

E.g., 07/22/2024
pogled

STENSKE POSLIKAVE TARTINIJEVE HIŠE/PITTURE PARIETALI DI CASA TARTINI

Vodeni ogled poslikav s konca 18. stoletja v rojstni hiši Giuseppeja Tartinija in sedeža Skupnosti Italijanov Piran. Notranjščina Tartinijeve hiše je pomemben primer beneške stenske dekoracije meščanske arhitekture. V eni izmed sob sta na svetlih praznih stenah v ovalnih medaljonih naslikana dva manjša prizora letnih časov, sosednja soba, soba s kadili, pa ima dekoracijo s pompejansko motiviko v rdečih, zelenih, rjavih in rumenih tonih. Sledila bo predstavitev likovnih del, nastalih na ustvarjalnih delavnicah pod vodstvom akademskih slikark Mire Ličen Krmpotić in Fulvie Zudič.visita guidata alle pitture parietali di fine Settecento nella casa natale di Giuseppe tartini e sede della Comunità degli Italiani di Pirano. Gli interni dell’edificio sono un importante esempio di apparto decorativo con dipinti murali di scuola veneziana in una dimora borghese. In una delle stanze, sul fondo chiaro delle specchiature vuote, entro medaglioni ovali, sono dipinte due piccole scene con le quattro stagioni; l’ambiente attiguo, detto Sala degli incensieri, è decorato con motivi pompeiani nei toni del rosso, del verde, del marrone e del giallo. Seguirà la presentazione delle opere figurative realizzate nel corso dei laboratori sotto la guida delle pittrici accademiche Mira Ličen krmpotić e Fulvia zudič.
pogled

Praznik razborških škrebelnov

Prireditev bo organizirana pri obnovljeni stari sadni sušilnici v Razborah pri Čatežu, ki je v lasti Jožeta Zupančiča. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delovanje sušilnice, poskusili škrebelne (posušene krhlje) in druge proizvode iz sadja, predstavljena pa bo tudi obnova sušilnice. Ob tej priložnosti bo predstavljena publikacija o sadnih sušilnicah na Čatežu in v okolici.
pogled

Secesijska lepotica v Pomurju, muzejska delavnica

Na družinski muzejski delavnici vam bomo predstavili eno najlepših secesijskih stavb v Pomurju, zgrajeno leta 1907 kot poslopje Hranilnice južnega dela Železne županije. Stavba še danes daje prepoznavno podobo središču Murske Sobote. Ne izstopa le po svoji arhitekturi, ampak tudi po okraskih na pročelju v podobi čebel. Te simbolizirajo vrednote bančništva, kot so varčnost, marljivost in bogastvo. Po šabloni s pročelja bomo izdelali magnetek čebelice.
pogled

VESLANJE PO BENEŠKO PIRAN, PREDSTAVITEV SKUPINE VESLAČIC AMALIE PETRONIO IN DUŠKE ŽITKO /VOGA VENETA PIRANO, AMALIA PETRONIO E DUŠKA ŽITKO PRESENTERANNO IL GRUPPO DI VOGATRICI

VEdina skupina v Sloveniji, ki vesla stoje. Štiri veslačice veslajo v čolnu tipa topo, ki je leseno tradicionalno plovilo s ploskim dnom. Taka plovila so Pirančani uporabljali do 70. let prejšnjega stoletja, z njimi so prevažali sol in kmetijske pridelke iz Pirana v Koper in Trst ter z njimi pluli po kanalih in rekah severnega Jadrana. Če ni bilo dovolj moških, so pogosto veslale tudi ženske, da so lahko prepeljale pridelke na različna tržišča. Beneški način veslanja je še posebej primeren za navigacijo v zaščitenih prostorih, kot so Sečoveljske soline. unico gruppo in Slovenia che rema in piedi, 4 vogatrici remano sul topo, la tradizionale imbarcazione veneziana a fondo piatto. Sino agli anni '70 del secolo scorso i piranesi usavano imbarcazioni simili per trasportare sale e prodotti agricoli da Pirano a Capodistria e trieste, navigando anche lungo i canali e i fiumi dell'adriatico settentrionale. Quando non c'erano abbastanza uomini per trasportare le merci alle varie piazze, spesso remavano anche le donne. La voga alla veneta è particolarmente indicata per la navigazione nelle aree protette come le saline di Sicciole.
pogled

BODIKA, PREDSTAVITEV AVTOBIOGRAFSKEGA ROMANA NEVENKE KOVAČIČ/PRESENTAZIONE DEL ROMANZO AUTOBIOGRAFICO BODIKA (AGRIFOGLIO) DI NEVENKA KOVAČIČ

Večer bosta vodili Amalia Petronio in Manuela Rojec. Profesor Bojan Glavina bo na klavirju zaigral nekaj skladb. La serata sarà condotta da amalia Petronio e Manuela rojec. Il professor Bojan Glavina suonerà alcuni brani al pianoforte.
pogled

Lipa

Naša šola se nahaja v bližini cerkve sv. Trojice, ki se ponaša z dvema stoletnima lipama; pod levo so se zbirali Katinarci in Lonjerci, pod desno pa Rocolčani. Tudi na šolskem vrtu raste spominska lipa, ki smo jo zasadili ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije, in lani smo okrog nje postavili kamne, ki spominjajo na nekdanje zbiralisče vaških glavarjev. Ta starodavni simbol slovenstva je imel tudi Trstu in predvsem v okoliških vaseh od nekdaj posebno mesto in pomen, ki je danes šel v pozabo, zato se nam zdi potrebno, da ga spoznajo tudi mlajši rodovi in prišleki. Učenci bodo med poukom v obliki delavnic spoznavali, proučili in predstavili lipo ter odkrivali in ovrednotili bogato kulturno dediščino, ki je z njo povezana. Lipo bodo predstavili z znanstvenega vidika, iskali slovenske frazeme in pregovore, krajevna in ledinska imena, peli ljudske pesmi in zaplesali pod njeno krošnjo, zbirali zbirali legende in pripovedke.
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE